Общественная организация

Крымский Культурный Клуб

«45 Меридиан»

Альманах Тавриды  

«45 Меридиан»

 

 

ВОЛФ-ньюс №11, 2011 (11)

Інформаційний бюлетень

Всеукраїнського Об'єднання Любителів Фантастики

 

 

Рада ВОЛФ інформує

Рішення Ради ВОЛФ від 04.12.2011

1. Заснувати всеукраїнську меморіальну літературну премію ВОЛФ імені Олеся Бердника (попередня назва „Стріла часу”).

2. Протягом місяця розробити й винести на обговорення Ради ВОЛФ проект Положення про премію (що буде включати принципи, порядок та періодичність її присудження).

 

Новини конвентів

Ініціатива „Вибір клубу”

Члени КЛФ „Портал”, знаходячись у тверезому умі та ясній пам’яті, в бажанні урізноманітнити програму конвенту „Дні Фантастики в Києві”, на свій страх та ризик, провели у 2010-2011 р.р. експеримент із збору коштів на запрошення автора додаткового до тих, яких запрошують традиційні спонсори. Основна мета: запрошення до Києва автора, який може бути нецікавим спонсорам, але є цікавим членам клубу.

Оскільки експеримент пройшов успішно, було вирішено продовжити ініціативу „Вибір клубу” та запросити гостя на наступні Дні Фантастики в Києві. Взяти участь в ініціативі може кожен.

Деталі в ЖЖ-спільноті vybor-kluba. Спільнота є закритою, потрібна наявність ЖЖ-аккаунту та реєстрація у спільноті.

З Положенням ініціативи „Вибір клубу” можна ознайомитись за адресою:  http://vybor-kluba.livejournal.com/profile

 

Єврокон-2013

Попередня версія сайту англійською мовою запущена – http://www.eurocon.org.ua

[Борис Сидюк]

 

Новини видавництв

Видавництво „Шико” (Луганськ), серія „Антологія МіФу” :

Корепанов Олексій: „Зачарований острів” (романи „Зачарований острів” та „Зона метелика”), 2011.

Корепанов Олексій: „Стріли в польоті” (роман „Стріли в польоті”, повість „Кола раю” та оповідання „Мисливці неземні”), 2011.

 

Новини клубів

Київ

Наступне засідання КЛФ „Портал” відбудеться 24 грудня (субота) в Технічній бібліотеці НТУУ „КПІ” о 16.00.

Засідання буде присвячене підсумкам року, що минає, та розробці перспективного плану на 2012 рік.

 

Донецьк

Донецький клуб любителів фантастики „Страннік” запрошує на засідання 17 грудня (субота) 2011 року о 15.00

Тема засідання:

Воєнно-футурологічні романи донецького фантаста Георгія Савицького (зустріч з автором)

Місце проведення:

Донецька обласна університетська бібліотека ім.Н.К.Крупської (літературна вітальня кім. 24)

Запрошуються усі зацікавлені.

Вхід вільний.

 

 

Новини конкурсів

Інші світи

Продовжено термін прийому робіт на конкурс фантастичного коміксу „Інші світи”. Роботи прийматимуться до 25 грудня 2011.

Тема конкурсу „Інші світи”. На конкурс приймаються мальовані історії із завершеним сюжетом, обсягом від стріпу (4 кадри) до коміксу (до 6 сторінок формату А4). Конкурс проходить у двох мовних лігах, допускається українська або російська мова героїв.

З правилами прийому робіт на конкурс можна ознайомитися на сайті „Золота мантикора” http://manticore.starfort.in.ua/page/inshi-sviti

Редакція альманаху „Мантикора” повідомляє, що автори-переможці отримають гонорар за публікацію коміксу. Крім того, введено Гран-Прі: найкращий, на думку редакції, автор буде запрошений на Другий фестиваль фантастики „Карпатська мантикора”, що пройде влітку 2012 року.

 

Новини спорту та погода

На чемпіонаті Євро-2012, Україні доведеться зіграти в групі з Англією, Францією та Швецією. Справжньою фантастикою для нас буде вихід з цієї групи.

 

_____________________________________________________

В даному інформаційному бюлетені висвічується виключно діяльність Всеукраїнського Об’єднання Любителів Фантастики (ВОЛФ), його клубів і партнерів.

Періодичність виходу бюлетеня: по мірі накопичення необхідної інформації, але не рідше одного разу на місяць.

 

Інформаційний бюлетень ВОЛФ-ньюс транслюється в ЖЖ-спільнотах

«ВОЛФ»: http://v-o-l-f.livejournal.com

КЛФ «Портал»: http://klf-portal.livejournal.com

на сайті «Зоряної фортеці» http://starfort.in.ua

а також розсилається членам ВОЛФ електронною поштою.

 

За умови передруку інформації посилання на джерело обов’язкове.

 

Редакція заздалегідь дякує членам ВОЛФ за надану інформацію. Зв’язатися з редакцією можна за електронною адресою: volfnews@i.ua

 

© ВОЛФ, 2011.

 

 

 

 

ВОЛФ-ньюс № 11, 2011 (11)

Информационный бюллетень

Всеукраинского Объединения Любителей Фантастики

 

 

Совет ВОЛФ информирует

Решение Совета ВОЛФ от 04.12.2011

1. Учредить всеукраинскую мемориальную литературную премию ВОЛФ имени Олеся Бердника (предварительное название «Стріла часу»).

2. В течение месяца разработать и вынести на обсуждение Совета ВОЛФ проект Положения о премии (включающий принципы, порядок и периодичность ее присуждения).

 

Новости конвентов

Инициатива «Выбор клуба»

Члены КЛФ «Портал», находясь в трезвом уме и ясной памяти, желая разнообразить программу конвента «Дни Фантастики в Киеве», на свой страх и риск провели в 2010-2011 г.г. эксперимент по сбору средств на приглашение дополнительного к приглашаемым традиционными спонсорами автора. Основная цель: приглашение в Киев автора, который может быть не интересен спонсорам, но интересен членам клуба.

Поскольку эксперимент прошёл успешно, решено продолжить инициативу «Выбор клуба» и пригласить гостя клуба на следующие Дни фантастики в Киеве. Принять участие в инициативе может каждый.

Подробности в ЖЖ-сообществе vybor-kluba. Сообщество закрытое, требуется наличие ЖЖ-аккаунта и регистрация в сообществе.

С проектом Положения инициативы «Выбор клуба» можно ознакомиться по адресу: http://vybor-kluba.livejournal.com/profile

 

Еврокон-2013

Предварительная версия сайта на английском языке запущена – http://www.eurocon.org.ua

[Борис Сидюк]

 

Новости издательств

Издательство «Шико» (Луганск), серия «Антология МиФа»:

КОРЕПАНОВ Алексей: "Заколдованный остров" (романы "Заколдованный остров" и "Зона бабочки"), 2011.

КОРЕПАНОВ Алексей: "Стрелы в полете" (роман "Стрелы в полете", повесть "Круги рая" и рассказ "Охотники неземные"), 2011.

 

Новости клубов

Киев

Следующие заседание КЛФ «Портал» состоится 24 декабря (суббота) в Технической библиотеке НТУУ «КПИ» в 16:00.

Заседание будет посвящено итогам уходящего года и разработке перспективного плана на 2012 год.

 

Донецк

Донецкий клуб любителей фантастики «Странник» приглашает на заседание 17 (суббота) декабря 2011 года в 15:00

Тема заседания:

Военно-футурологические романы донецкого фантаста Георгия Савицкого (встреча с автором)

Место проведения:

Донецкая областная университетская библиотека им. Н.К. Крупской (литературная гостиная ком. 24)

Приглашаются все интересующиеся.

Вход свободный.

 

Новости конкурсов

Иные миры

Продлены сроки приёма работ на конкурс фантастического комикса «Иные миры». Работы будут приниматься до 25 декабря 2011.

Тема конкурса «Иные миры». На конкурс принимаются рисованные истории с законченным сюжетом, объёмом от стрипа (4 кадра) до комикса (до 6 страниц формата А4). Конкурс проходит в двух языковых лигах, допускается украинская или русская речь героев.

С правилами приёма работ на конкурс можно ознакомится на сайте «Золотая мантикора» http://manticore.starfort.in.ua/page/inshi-sviti

Редакция альманаха «Мантикора» сообщает, что авторы-победители получат гонорар за публикацию комикса. Кроме того, введено Гран-При: лучший, по мнению редакции, автор будет приглашён на Второй фестиваль фантастики «Карпатская мантикора», который пройдёт летом 2012 года.

 

Новости спорта и погода

В чемпионате Евро-2012, Украине предстоит сыграть в группе с Англией, Францией и Швецией. Настоящей фантастикой для нас будет выход из этой группы.

_____________________________________________________

В данном информационном бюллетене освещается исключительно деятельность Всеукраинского Общества Любителей Фантастики (ВОЛФ), его клубов и партнёров.

Периодичность выхода бюллетеня: по мере накопления необходимой информации, но не реже раза в месяц.

 

Информационный бюллетень ВОЛФ-ньюс транслируется в ЖЖ-сообществах

«ВОЛФ»: http://v-o-l-f.livejournal.com

КЛФ «Портал»: http://klf-portal.livejournal.com

на сайте «Зоряной фортеці» http://starfort.in.ua

а также рассылается членам ВОЛФ по электронной почте.

 

При перепечатке информации ссылка на источник обязательна.

 

Редакция заранее благодарит членов ВОЛФ за предоставленную информацию. Связаться с редакцией можно по электронному адресу: volfnews@i.ua

 

© ВОЛФ, 2011.

© MirKrimea

Создать бесплатный сайт с uCoz